ūüďį Pro m√©dia

Jsme specialist√© na oblast hudby, hudebn√≠ch n√°strojŇĮ a veŇ°ker√©ho pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ pro muzikanty. A proto se na n√°s ńćasto obracej√≠ m√©dia ohlednńõ podkladŇĮ pro spolupr√°ci.

Aby prob√≠hala komunikace hladce a rychleji, pŇôipravili jsme str√°nku s veŇ°ker√Ĺmi podklady o TopMuzika.cz.

Kdo se na n√°s nejńćastńõji obrac√≠?

 • Magaz√≠ny o hudbńõ
 • Slevov√© port√°ly
 • Internetov√© port√°ly o hudbńõ
 • Hudebn√≠ agentury
 • Televize a r√°dia

Logo TopMuzika.cz ke staŇĺen√≠

Pro vŇ°echny m√©dia m√°me pŇôipraveno logo ve 3 form√°tech:

 • Logo ve form√°tu .svg se d√° libovolnńõ natahovat dle potŇôeby a pouŇĺ√≠t od nejmenŇ°√≠ broŇĺury aŇĺ po velk√© billboardy na zdech domŇĮ a plotech
 • Loga form√°tu .png hod√≠ se sp√≠Ň°e do online prostŇôed√≠, urńćitńõ je nedeformujte (nesm√≠ se natahovat a zmenŇ°ovat).
 • Loga v zip souboru ‚Äď vŇ°echna loga, kter√° na TopMuzika.cz m√°me, je moŇĺno st√°hnou nar√°z v zip souboru.

Kde mŇĮŇĺete logo vyuŇĺ√≠t?

 • Weby a bannery
 • PŇô√≠ruńćky a tiŇ°tńõn√© katalogy
 • Cen√≠ky produktŇĮ
 • Velkoform√°tov√© bannery pro venkovn√≠ vyuŇĺit√≠
 • Billboardy

Nen√≠ tady to, co hled√°te? DalŇ°√≠ medi√°ln√≠ poklady V√°m r√°di poŇ°leme na email. Stańć√≠ n√°m napsat na info@TopMuzika.cz. Velmi r√°di odpov√≠me na ot√°zky a pŇôed√°me potŇôebn√© informace o n√°s.

ChceŇ° o n√°s napsat nebo s n√°mi spolupracovat?

Aktu√°lnńõ hled√°me:

 • Blogem a youtubery
 • Influencery
 • Spr√°vce FB, IG, LinkedIn
 • Spr√°vnńõ Pinterestu
 • Profesion√°ln√≠ hudebn√≠ky a kapely
 • Agentury poskytuj√≠c√≠ aparaturu pro koncerty

Napad√° tńõ jin√Ĺ zpŇĮsob, jak se propojit? Urńćitńõ n√°m svŇĮj n√°vrh poŇ°li, pokud se n√°m bude l√≠bit, r√°di tńõ za nńõho odmńõn√≠me. Tvoje n√°pady a n√°zory jsou pro n√°s dŇĮleŇĺit√©.

Kde se s n√°mi mŇĮŇĺeŇ° setkat?


‚̧ Spolupr√°ce

Pokud jste nenalezli odpovńõńŹ v pŇôedchoz√≠m textu nebo m√°te z√°jem o poskytnut√≠ rozhovoru ńći dalŇ°√≠ch vyj√°dŇôen√≠, piŇ°te na info@topmuzika.cz, kde v√°m s radost√≠ poskytneme potŇôebn√© informace.